Information about the favourite subjects of 60 students from school A and school B

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 24/02/2022: The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The chart below shows information about the favourite subjects - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Ở bài này DOL sẽ mô tả số liệu của từng đối tượng

 • Body 1: DOL sẽ mô tả số liệu của Sport và Science

 • Body 2: DOL sẽ mô tả số liệu của Craft/Drawing, Language và Social science

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Participants from school A prefers scientific and athletic subjects.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Counterparts in school B favors social science-related ones.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Sport & Science
Idea 1
Sport
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enjoyed by 36 students from school A => highest figure >< 5 school B’s students who opted for Sports
Idea 2
Science
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the second-favorite subject among students of school A >< 2 students from school B find it intriguing
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Craft/Drawing, Language và Social science
Idea 1
Craft/Drawing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Participants from school B are in favor of Craft/Drawing >< only 4 voters from school A
Idea 2
Language and Social science
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 18 and 10 school B’s students, respectively, show interest in >< a third and a half - in school A

📝 Bài mẫu

The chart

displays
information regarding the 5 favorite subjects of 60 students in two different schools.

Overall, it is apparent that

the majority of participants
from school A prefers scientific and
athletic
subjects, while their
counterparts
in school B favors social science-related ones.

In particular, Sport is enjoyed by 36 students from school A, which is also the highest figure across all the subjects, compared to a

mere
number of 5 school B’s students who
opted for
Sports. Apart from this, Science is the second-favorite subject among students of school A with 9 votes, while only 2 students from school B find it
intriguing
.

Contrastingly
, the majority of participants from school B are in favor of Craft/Drawing, with 25 supporters compared to only 4 voters from school A. This is followed by Language and Social science, for which 18 and 10 school B’s students, respectively, show interest in. However, only a third and a half of the aforementioned numbers of students voted for these two subjects in school A.

(171 words)

📚 Vocabulary

Danh sách các từ vựng bổ ích sử dụng trong bài Sample Writing IELTS.

to display
/tu dɪˈspleɪ/
(verb). bày ra, trưng bày, thể hiện
vocab
the majority of participants
/ðə məˈʤɔrəti ʌv pɑrˈtɪsəpənts/
(noun). đa số người tham gia
vocab
athletic
/æˈθlɛtɪk/
(adj). [thuộc] thể thao
vocab
counterpart
/ˈkaʊntərˌpɑrt/
(noun). bên tương ứng, người đồng nhiệm
vocab
mere
/mɪr/
(adj). chỉ là
vocab
to opt for something
/tu ɑpt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). chọn một cái gì đó
vocab
intriguing
/ɪnˈtrigɪŋ/
(adj). hấp dẫn, gây hứng thú
vocab
contrastingly
/kənˈtræstɪŋli/
(adv). tương phản, đối nghịch
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Đây là lần đầu tiên bức tranh được trưng bày trước công chúng.

=> It is the first time the painting has been

to the public.

 

2 Rõ ràng là phần lớn học sinh từ trường A thích các môn khoa học và thể thao.

=> It is apparent that

of participants from school A prefers scientific and athletic subjects.

 

3 Mỗi người đều nhận được học bổng thể thao của trường.

=> They each received an

scholarship to the school.

 

4 Bộ trưởng Quốc phòng đã gặp những người đồng cấp ở châu Á để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân.

=> The secretary of defense met with his

in Asia to discuss the nuclear crisis.

💡 Gợi ý

the majority

displayed

athletic

counterparts

Exercise 2:

Điền từ thích hợp điền vào chỗ trống:

01.

Tương phản, đối nghịch:

02.

Hấp dẫn, gây hứng thú:

03.

Bên tương ứng, người đồng nhiệm:

04.

[Thuộc] thể thao:

Cùng nhau giải đề IELTS Writing task 2 ngày 24/02/2022 và học nhiều từ vựng hay!

Tổng hợp đề thi viết task 1 tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The chart below shows information about the favourite subjects of 60 students from two schools, school A and school B." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background