The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 21/02/2022: The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/02/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Ở bài này DOL sẽ đi theo đối tượng được miêu tả

 • Body 1: DOL miêu tả số liệu của diesel and petrol fueled cars

 • Body 2: DOL miêu tả số liệu của buses and lorries

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Buses produced the highest amount of nitrogen oxide; diesel cars were the most environmentally-friendly type of vehicles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Buses and petrol cars experienced an overall upward trend; lorries and diesel cars witnessed the opposite
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Diesel and petrol fueled cars
Idea 1
Diesel cars: emitted a slightly higher nitrogen oxide level => declined as the car got faster
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Petrol fueled cars: remained stable around 10g/km across the recorded speeds
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Buses and lorries
Idea 1
Buses: started high => declined sharply => before recovering and breaking its previous peak
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Lorries: started at 33g/km at the lowest speed => before bottoming => and rebounding steadily to 25g/km at the highest speed.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The graph

displays
how much nitrogen oxide was
emitted
by four different types of
vehicles
across a variety of speeds.

Overall, it can be witnessed that buses produced the highest amount of nitrogen oxide while diesel cars were the most

environmentally-friendly
type of vehicles. In addition, while buses and petrol cars
experienced an overall upward trend
, lorries and diesel cars witnessed the opposite.

Regarding diesel and petrol fueled cars, the former emitted a slightly higher nitrogen oxide level at about 7g/km at 10kph and the figure slowly declined as the car got faster, until

reaching a plateau
of 5g/km at 70kph to 130kph. The emission of petrol cars, meanwhile, remained stable around 10g/km across the recorded speeds, with the exception of 120kph and 130kph, at which the discharge level increased
minimally
to 11g/km and 12g/km, respectively.

In contrast, buses and lorries produced significantly more nitrogen oxide, despite both having decreases. Specifically, the emission figure of buses started high at 40g/km at 10kph, which then declined sharply to 25g/km at 60kph before recovering and breaking its previous peak with 42g/km at 130kph. On the other hand, lorries’ emission started at 33g/km at the lowest speed before bottoming at about 17g/km at 90kph and

rebounding
steadily to 25g/km at the highest speed.

(211 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

to display
/tu dɪˈspleɪ/
(verb). bày ra, trưng bày, thể hiện
vocab
to be emitted
/tu bi ɪˈmɪtɪd/
(adj). được thải ra
vocab
vehicles
/ˈvihɪkəlz/
(noun). xe cộ, phương tiện
vocab
environmentally-friendly
/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəli-ˈfrɛndli/
(adj). thân thiện với môi trường
vocab
to experience an overall upward trend
/tu ɪkˈspɪriəns ən ˈoʊvəˌrɔl ˈʌpwərd trɛnd/
(verb). có một xu hướng tăng tổng thể
vocab
to reach a plateau
/tu riʧ ə plæˈtoʊ/
(verb). đạt đến thế ngang bằng (sau một thời gian phát triển nhanh)
vocab
minimally
/ˈmɪnəməli/
(adv). tối thiểu, rất ít
vocab
to rebound
/tu riˈbaʊnd/
(verb). phục hồi, bật trở lại, nẩy trở lại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Answer nhé!

Exercise 1:

1 Đây là lần đầu tiên bức tranh được trưng bày trước công chúng.

=> It is the first time the painting has been

to the public.

 

2 Biểu đồ hiển thị lượng nitơ oxit được thải ra bởi bốn loại phương tiện khác nhau ở nhiều tốc độ khác nhau.

=> The graph displays how much nitrogen oxide was emitted by four different types of

across a variety of speeds.

 

3 Các văn phòng có thể trở nên thân thiện với môi trường hơn bằng cách sử dụng giấy tái chế.

=> Offices can easily become more

by, for example, using recycled paper.

 

4 Giá cổ phiếu đang tăng trở lại.

=> Share prices are

.

💡 Gợi ý

vehicles

environmentally-friendly

rebounding

displayed

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Có một xu hướng tăng tổng thể

=> to experience an overall _______ trend

upward

0% chọn

warding

0% chọn

downward

0% chọn

Đạt đến thế ngang bằng (sau một thời gian phát triển nhanh)

=> to reach a _________

Tối thiểu, rất ít

=>

Xe cộ, phương tiện

=> __________

Học nhiều từ vựng hay trong bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 21/02/2022 nhé.

Tổng hợp đề thi Writing Task 1 tháng 02/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background