Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/04/2024 dạng Process: The diagram below shows how one type of coal is used to produce electricity. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/04/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả các bước đầu tiên bắt đầu từ bước khai thác than đến bước chuyển chúng thành gas.

 • Body 2: DOL mô tả các bước còn lại từ bước làm lạnh gas đến bước cuối cùng là phân phối chúng để sử dụng.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The process includes key stages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Beginning: coal mining;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Culminating: power delivery.
Idea 2
Waste heat being a by-product.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Coal being mined;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
>> Undergoes crushing into finer pieces;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
>> Transported to a gasifier;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
>> Combustion at elevated temperatures > gas.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Cooling the produced gas (excess heat released);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
>> Undergoes a cleaning stage;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
>> The purified gas becomes the input for a gas power plant;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
>> Electricity is generated and distributed;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
At the final stage, additional waste heat is still discharged.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The provided diagram

illustrates
how electricity is generated from coal.

Overall, the process includes several key stages, beginning with coal mining and

culminating
in power delivery to households and industries, with waste heat being a
by-product
at various stages.

The first step involves coal being mined at extraction plants. The mined coal subsequently undergoes crushing, breaking it down into finer pieces. These crushed coal fragments are then transported to a gasifier, inside which combustion occurs at

elevated temperatures
in order to convert the coal into gas.

After this phase is complete, the produced gas proceeds to a separate facility for cooling, with excess heat released as waste. Once cooled, the gas

undergoes
a cleaning stage whereby any impurities are removed. The purified gas then becomes the input for a
gas power plant
. Within the power plant, electricity is
generated
and distributed for domestic and industrial use. It is worth noting that even at this final stage, additional waste heat is still
discharged
as a by-product.

(167 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
culminate
/ˈkʌl.mɪˌneɪ.t/
(verb). đạt đến, dẫn đến
vocab
by-product
/ˈbaɪˌprɒdʌkt/
(noun). sản phẩm phụ
vocab
elevated temperature
/ˈɛlɪveɪtɪd ˈtɛmpərətʃər/
(noun). nhiệt độ cao
vocab
undergo
/ˌʌndəˈɡoʊ/
(verb). trải qua
vocab
gas power plant
/ɡæs ˈpaʊər plænt/
(noun). nhà máy điện khí
vocab
generate
/ˈdʒɛnəˌreɪt/
(verb). tạo ra
vocab
discharge
/dɪsˈtʃɑːrdʒ/
(verb). thải ra
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Sơ đồ minh họa quá trình quang hợp ở thực vật.

-> The diagram

the process of photosynthesis in plants.

 

2 Nhiều năm lao động chăm chỉ đã dẫn đến việc cô ấy giành chiến thắng trong giải đấu

-> Years of hard work

in her winning the championship.

 

3 Việc sản xuất dầu diesel sinh học là sản phẩm phụ của quá trình tinh chế dầu thực vật.

-> The production of biodiesel is a

of the vegetable oil refining process.

 

4 Thí nghiệm yêu cầu chất này được đun nóng đến nhiệt độ cao.

-> The experiment requires the substance to be heated to an

.

💡 Gợi ý

elevated temperature

illustrates

by-product

culminated

Hướng dẫn IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 27/04/2024 và từ vựng cần biết!

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

trải qua

02.

nhà máy điện khí

03.

tạo ra

04.

thải ra

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram below shows how one type of coal is used to produce electricity. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Mình cùng xem lại một vài điểm ngữ pháp hay trong bài nha!

1. Sử dụng của cấu trúc "beginning with... and culminating in..." để mô tả một chuỗi các giai đoạn trong quá trình.

Ví dụ: The process includes several key stages, beginning with coal mining and culminating in power delivery to households and industries.

2. Sử dụng đa dạng các cụm từ để liên kết các bước của quy trình.

- The first step: bước đầu tiên

- Subsequently: tiếp theo/sau đó

- Then: sau đó

- After this phase is complete, SV: sau khi giai đoạn này hoàn thành

3. Sử dụng đa dạng các cấu trúc câu phức

- Mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which V -> SV, V-ing

Ví dụ: The mined coal subsequently undergoes crushing, breaking it down into finer pieces.

- After SV, SV

Ví dụ: After this phase is complete, the produced gas proceeds to a separate facility for cooling.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background