Climate change will facilitate or harm businesses? Discuss & state your idea

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/11/2020 chủ đề kinh doanh (business): Climate change will facilitate or harm businesses? Discuss & state your idea. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề.

 • Thân bài:

  • Body 1: Nói về các loại hình kinh doanh chịu tác động xấu từ xu hướng này

  • Body 2: Nói về các loại hình kinh doanh có lợi từ xu hướng này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết việc các xu hướng thay đổi để thích nghi với việc biến đổi khí hậu có mang lại lợi ích hay không thì còn tùy vào loại hình của doanh nghiệp.

Insert Statement here...
Whether a business would do well depends on its target market.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Negatively affect business
Idea 1
Businesses involving exploiting natural resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The entire agriculture industry, mining, oil drilling will be affected by climate change → natural resources depletion will affect businesses
Idea 2
Businesses dealing with transportation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Natural disasters → road blockage → hard to transport goods or people
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Opportunity for businesses
Idea 1
Business promoting sustainable lifestyles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Selling reusable products like water bottles, wooden portable utensils packs, soap, or biodegradable packages
Idea 2
Tech businesses
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Businesses using alternative sources of fuel → Tesla and electric cars, VinGroup and electric scooters…

📝 Bài mẫu

As the

effects of climate change
are getting more significant, many think businesses will collapse, while others predict that they will
flourish
. I believe that whether a business would do well depends on its
target market
.

It is undeniable that many businesses will

face challenges
as climate change
proceeds
. Firstly, those that involve or
exploit natural resources
will be the first to face the consequences of climate change. For example, the entire
agriculture industry
will most definitely suffer from constant
natural disasters
, while mines and oil drills worldwide deal with
resource depletion
. Secondly, transportation businesses will be challenged with multiple
hardships
. Natural disasters, like earthquakes, flooding, or heavy storms, will cause various road blockages, delaying the transportation of both goods and people.

However, stating that all businesses will collapse is a pure

exaggeration
since many will flourish during these times. Firstly, those that promote
sustainability
can expand their market. This growth is because as climate change takes effect, humans will gradually have to change their
consumption behaviors
. These are businesses that sell products like reusable water bottles,
portable wooden utensils packs,
or
biodegradable cosmetics
. Secondly, I believe tech companies that research alternatives to
fossil fuels
will become the top players. For example, Tesla is now doing extremely well with its electric cars. In Vietnam, the VinGroup corporation can also collect more profits from its electric scooter products.

In conclusion, there is a collapse of major businesses when climate change hits. However, those that focus on promoting

environmentally friendly products
will experience significant growth.

(253 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi ý nghĩa cà từ vựng xuất hiện trong bài viết mẫu IELTS Task 2.

Effects of climate change
/ɪˈfɛkts ʌv ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/
(noun). Mọi người cần phải biết về những tác động xấu của việc biến đổi khí hậu.
Flourish
/ˈflərɪʃ/
(verb). Năm ngoái công ty anh ta phát triển rất mạnh mẽ.
Target market
/ˈtɑrgət ˈmɑrkət/
(noun). Trước khi muốn kinh doanh cái gì, bạn phải xác định được thị trường mục tiêu trước.
Face challenges
/feɪs ˈʧælənʤɪz/
(verb). Tôi thà gặp nhiều thứ thách còn hơn không gặp bất kì khó khăn gì.
Proceed
/prəˈsi:d/
(verb). Tôi tiếp tục với bài phát biểu của mình nhé?
Exploit natural resources
/ˈɛkˌsplɔɪt ˈnæʧərəl ˈrisɔrsɪz/
(verb). Tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác một cách không thể kiểm soát.
Agriculture industry
/ˈægrɪˌkʌlʧər ˈɪndəstri/
(noun). Ngành nông nghiệp của quốc gia này gần đây đang phát triển mạnh.
Suffer from something
/ˈsʌfər frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Ông ấy đã phải đối mặt với các cơn đau đầu mãn tính trong nhiều năm.
Natural disasters
/ˈnæʧərəl dɪˈzæstərz/
(noun). Thiên tai đó đã khiến nhiều người rơi vào cảnh vô gia cư.
Resource depletion
/ˈrisɔrs dɪˈpliʃən/
(noun). Chúng ta nên khuyến khích việc sử dụng năng lượng xanh để tránh việc cạn kiệt tài nguyên.
Sustainability
/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/
(noun). Tính bền vững là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình phát triển của con người.
Consumption behaviors
/kənˈsʌmpʃən bɪˈheɪvjərz/
(noun). Khi làm marketing, ta phải xem xét kỹ càng hành vi tiêu thụ của khách hàng.
Reusable water bottles
/riˈuzəbəl ˈwɔtər ˈbɑtəlz/
(noun). Nhà nước đang khuyến khích người dân dùng những chai nước tái sử dụng được.
Portable wooden utensils packs
/ˈpɔrtəbəl ˈwʊdən juˈtɛnsəlz pæks/
(noun). Dùng bộ dụng cụ ăn bằng gỗ thì tốt hơn là những bộ bằng nhựa.
Biodegradable cosmetics
/ˌbaɪoʊdəˈgreɪdəbəl kɑzˈmɛtɪks/
(noun). Các công ty đang tập trung vào việc sản xuất các loại mỹ phẩm phân hủy được.
Fossil fuels
/ˈfɑsəl ˈfjuəlz/
(noun). Các nguyên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt.
Environmentally friendly products
/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəli ˈfrɛndli ˈprɑdəkts/
(noun). Mọi người đang cố gắng sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường nhiều hơn.

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Phát triển mạnh mẽ -

01.

 

Thị trường mục tiêu -

02.

 

Nguyên liệu hóa thạch -

03.

 

Các sản phẩm thân thiện với môi trường -

04.

 

Các chai nước có thể tái sử dụng được -

05.

 

Các thói quen tiêu thụ -

06.

 

Sự bền vững, lâu dài -

07.

 

Ngành nông nghiệp -

08.

 

Thảm họa tự nhiên -

09.

 

Sự cạn kiệt tài nguyên -

10.

Không thể bỏ qua khi cùng tìm hiểu cả IELTS Writing Task 1 ngày 12/11/2020 nữa nè.

Exercise 2

Tôi thà gặp nhiều thứ thách còn hơn không gặp bất kì khó khăn gì.

=> I would rather

than having no difficulties at all.

 

Tôi tiếp tục với bài phát biểu của mình nhé?

=> Shall I

my speech?

 

Tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác một cách không thể kiểm soát.

=> Natural resources

uncontrollably.

 

Ông ấy đã phải trải qua các cơn đau đầu mãn tính trong nhiều năm.

=> He has been

chronic headaches for years.

 

Dùng bộ dụng cụ ăn bằng gỗ thì tốt hơn là những bộ bằng nhựa.

=> It's better to

instead of plastic ones.

💡 Gợi ý

proceed with

suffering from

use portable wooden utensils packs

face challenges

are being exploited

Học nhiều từ vựng qua các bài mẫu hay trong tháng 11/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some think that climate change reforms will negatively affect business. Others feel they are an opportunity for businesses. Discuss both sides and give your own opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉsmiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background