Causes of a sedentary lifestyle among elders? Solutions?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/01/2019 chủ đề thể thao (sport): Causes of a sedentary lifestyle among elders? Solutions? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những Causes (nguyên nhân) và Solutions (giải pháp) của vấn đề
 • Thân bài: 
  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân dẫn đến việc người lớn tuổi ít vận động
  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp dành cho vấn đề trên
 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có nhiều lý do dẫn đến vấn đề này, cũng có nhiều giải pháp để người lớn tuổi vận động nhiều hơn
Insert Statement here...
Despite advice from experts, many senior citizens are not exercising enough, which leads to faster degradations of both mental and physical health.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cause
Idea 1
Lack the incentive to exercise
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Their bodies getting older → prone to fatigue and negative thoughts → do not want to participate in physical activities
Idea 2
Fear of injuries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people do not want to let their old parents exercise → fear of injuries (esp. Those with bone or heart problems). Some of these injuries take forever to heal and might lead of disabilities
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Focus on consistency and not intensity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Do light exercises like walking for half an hour, or do simple stretching, swimming (good for people with spinal problems), focus on building the habit instead of overexercise
Idea 2
Create a welcoming environment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Family members can encourage older people to meet other old people to socialize → from exercise buddies

📝 Bài mẫu

Despite advice from experts, many

senior citizens
are not exercising enough, which leads to faster degradations of both mental and physical health. Although there are many reasons for this phenomenon, there are also feasible solutions.

There are various reasons why older people do not exercise regularly. The

lack of incentive
is one of the biggest ones. Older people are more
prone to fatigue
due to deteriorating health. As a result, they do not want to participate in physical activities. In some cases, older people are
susceptible to depression
and other mental issues, lowering their incentive to get fit.
Fear of injuries
is another reason. People with h
eart diseases or skeletal problems
should not participate in
vigorous activities
. Many adults discourage their parents from exercise out of fear that once an injury occurs,
recovery
takes forever.

However, that is not to say that there are no solutions to encourage older people to get fit. The first solution is to focus more on consistency rather than the intensity of the training. Older people can do light exercises, like walking,

simple stretching poses
, or even swimming for a short while. These activities are low-risk but can help to
improve mood
and maintain physical fitness. The key is to
develop a sense of self-discipline
and a love for exercising. Another solution is to encourage them to
socialize with other people their age
. As a result, they can form exercise groups and socialize through physical activities. For example, many older people enjoy chatting with their friends while taking an afternoon stroll.

In conclusion, the lack of incentive, combined with a fear of injuries, is why older people suffer from a lack of physical fitness. However, creating exercising habits and developing a welcoming community for older people to exercise are ways to counter this problem.

(301 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi ngay những từ vựng xuất hiện trong bài viết mẫu IELTS Task 2 vừa rồi.

Senior citizens
/ˈsinjər ˈsɪtəzənz/
(noun). Cư dân lớn tuổi
vocab
Faster degradation of both mental and physical heath
/ˈfæstər ˌdɛgrəˈdeɪʃən ʌv boʊθ ˈmɛntəl ænd ˈfɪzɪkəl hiθ/
(noun). Sức khỏe tinh thần và thể chất yếu đi nhanh hơn
vocab
Lack of incentive
/læk ʌv ɪnˈsɛntɪv/
(noun). Thiếu động lực
vocab
To be prone to fatigue
/tu bi proʊn tu fəˈtig/
(adj). Dễ bị mệt mỏi
vocab
To be susceptible to depression
/tu bi səˈsɛptəbəl tu dɪˈprɛʃən/
(adj). Dễ bị trầm cảm
vocab
Fear of injuries
/fɪr ʌv ˈɪnʤəriz/
(noun). Sợ bị chấn thương
vocab
Heart diseases or skeletal problems
/hɑrt dɪˈzizəz ɔr ˈskɛlətəl ˈprɑbləmz/
(noun). Các bệnh tim mạch hoặc vấn đề về xương
vocab
Vigorous activities
/ˈvɪgərəs ækˈtɪvətiz/
(noun). Các hoạt động mạnh
vocab
Recovery
/rɪˈkʌvri/
(noun). Sự bình phục
vocab
Focus more on consistency rather than the intensity
/ˈfoʊkəs mɔr ɑn kənˈsɪstənsi ˈræðər ðæn ði ɪnˈtɛnsəti/
(verb). Chú tâm hơn vào sự đều đặn thay vì cường độ cao
Simple stretching poses
/ˈsɪmpəl ˈstrɛʧɪŋ ˈpoʊzəz/
(noun). Tư thế dãn cơ đơn giản
vocab
Improve mood
/ɪmˈpruv mud/
(verb). Cải thiện tâm trạng
vocab
Develop a sense of self-discipline
/dɪˈvɛləp ə sɛns ʌv sɛlf-ˈdɪsəplən/
(verb). Tăng tính kỷ luật cá nhân
vocab
Socialize with other people their age
/ˈsoʊʃəˌlaɪz wɪð ˈʌðər ˈpipəl ðɛr eɪʤ/
(verb). Kết bạn với những người cùng tuổi họ
vocab
Take an afternoon stroll
/teɪk ən ˌæftərˈnun stroʊl/
(verb). Đi bộ vào buổi chiều
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Nhiều người lớn tuổi đang không tập thể dục đầy đủ, điều này dẫn tới việc sức khỏe tinh thần và thể chất yếu đi nhanh hơn.

 

=> Many senior citizens are not exercising enough, which leads to

.

 

 

2 Những người mà không tập thể dục thường xuyên thì dễ bị mệt mỏi hơn.

 

=> Those who don't exercise frequently are

.

 

 

3 Những người già dễ bị trầm cảm và dễ mắc phải các vấn đề thần kinh khác hơn.

 

=> Older people

and other mental issues.

 

 

4 Cô ấy không muốn tập thể dụng vì sợ bị chấn thương.

 

=> She remains reluctant to exercise due to

.

 

 

5 Những người mà mắc các bệnh tim mạch hoặc vấn đề về xương không nên tham gia vào các hoạt động mạnh.

 

=> People with

should not participate in vigorous activities.

 

 

6 Để trở nên săn chắc, bạn nên chú tâm hơn vào việc luyện tập đều đặn thay vì tập với cường độ cao.

 

=> In order to get fit, you should

.

 

 

7 Những hoạt động như vậy sẽ giúp trẻ em tăng tính kỷ luật cá nhân.

 

=> Such activities will help children

.

 

 

8 Có một sở thích cụ thể có thể cho một người cơ hội để kết bạn với những người cùng tuổi.

 

=> Taking up a certain hobby can give a person opportunities to

.

💡 Gợi ý

more prone to fatigue

socialize with other people their age

her fear of injuries

heart diseases or skeletal problems

faster degradations of both mental and physical health

are susceptible to depression

focus more on consistency rather than the intensity

develop a sense of self-discipline

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Cư dân lớn tuổi

=>

01.

 

Thiếu động lực

=> Lack

02.

 

Sự bình phục

=>

03.

 

Các hoạt động mạnh

=>

04.

 

Cải thiện tâm trạng

=>

05.

 

Đi bộ vào buổi chiều

=> Take an

06.

 

Tư thế dãn cơ đơn giản

=> Simple

07.

Đề thi Viết tổng hợp tháng 01/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Experts claim that if older people do more exercise they will be healthier and happier. However, many elderly people suffer from a lack of fitness. What are the causes of this and what are some possible solutions?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background